Detta är ett inlägg i serien “Behind the scences” där du som är nyfiken på resebranschen kan lära dig mer. Som vanligt, om du hellre reser än läser så kontakt oss så fixar vi!

Flygbiljetter är en nödvändig utgift för många människor som reser, oavsett om det är för arbete eller nöje och vem som betalat.

Men hur bestäms egentligen priset på en flygbiljett?

Det är en komplex process som påverkas av många faktorer som tex tidpunkt, efterfrågan och konkurrensen på marknaden. I detta blogg inlägg kommer vi att undersöka hur priser sätts för flygbiljetter.

Biljettprisets uppbyggnad

För att förstå hur biljettpriser sätts, är det viktigt att förstå biljettprisets uppbyggnad. När du köper en flygbiljett betalar du inte bara för själva transporten, utan också för en mängd olika avgifter och skatter. Här är några av de vanligaste avgifterna:

  • Baspris: Detta är det grundläggande priset för flygbiljetten.
  • Bränsletillägg: Detta är en avgift som läggs till på grund av höga bränslekostnader.
  • Skatter och avgifter: Detta inkluderar skatter och avgifter som tas ut av regeringen och flygplatsen.

Utöver dessa avgifter kan det också finnas andra avgifter, till exempel en avgift för bagage och olika avgifter för bättre sittplatser eller måltider ombord (läs ekonomiplats vs business class).

Tidpunkt för bokning

En av de största faktorerna som påverkar biljettpriserna är tidpunkten för bokningen. Som regel gäller att ju tidigare du bokar din biljett, desto lägre pris kommer du att betala. Detta beror på att flygbolagen använder sig av prisdifferentiering, vilket innebär att de sätter olika priser för olika biljetter baserat på tidpunkten för bokningen. Ju närmare avresedatumet du bokar, desto högre pris kommer du att betala. Om du bokar i sista minuten kan du räkna med att betala det högsta priset eftersom de fletsta av dessa biljetter köps av affärsresenärer som behöver vara på en viss plats en viss tid “oavsett vad det kostar”. Eller mer postivit, de tjänar pengar på att resa och göra affärer och då får biljetten kosta en slant.

Efterfrågan och tillgång

En annan faktor som påverkar biljettpriserna är efterfrågan och tillgång. Om efterfrågan på en viss flygning är hög, kommer priset att vara högre. Å andra sidan, om efterfrågan är låg, kommer priset att vara lägre. Detta beror på att flygbolagen försöker maximera sina intäkter genom att sätta priser som är lika med eller nära det högsta belopp som kunderna är villiga att betala. Om en flygning är fullbokad kommer priset att vara högre eftersom det finns färre platser kvar tillgängliga. Är det en stor mässa, fotbollsmatch, festival etc i staden kommer flygbolaget att höja priset.

Pricing buckets

Pricing buckets är en viktig del av prissättningsprocessen för flygbiljetter. Pricing buckets eller prissättningskategorier är en metod som flygbolag använder för att sätta olika priser för olika biljetter baserat på faktorer som efterfrågan, bokningsdatum och tillgång på säten.

För att förstå hur prissättningskategorier fungerar kan vi tänka på en flygning som har 100 platser ombord. Flygbolaget kan välja att tilldela en viss procentandel av dessa platser till olika priskategorier, exempelvis:

  • 10 platser i “rabattkategorin” för de som bokar tidigt eller har begränsad budget
  • 50 platser i “standardkategorin” för vanliga passagerare
  • 20 platser i “flexibel kategori” för företagsresenärer eller personer som kanske behöver göra ändringar i sin resa
  • 20 platser i “premiumkategorin” för personer som vill ha extra komfort och tjänster ombord

Flygbolaget kan sedan använda en algoritm för att justera priserna i realtid baserat på efterfrågan och tillgången på säten. Om det är hög efterfrågan på en viss kategori kan priserna höjas, medan om det är låg efterfrågan kan priserna sänkas för att locka fler kunder.

Dessa prissättningskategorier är också användbara för att hjälpa flygbolag att balansera försäljningen av biljetter och undvika att sälja för många biljetter till ett lägre pris. Om flygbolaget säljer för många biljetter till det lägsta priset, kan de riskera att inte täcka sina egna kostnader eller göra vinst.

Det är också viktigt att notera att inte alla flygbolag använder samma prissättningskategorier eller samma antal platser i varje kategori. Det beror på flygbolagets egna strategier och preferenser baserat på deras målmarknader, flygplanskapacitet och andra faktorer.

I slutändan är prissättning en komplex process som involverar många faktorer. Men genom att använda prissättningskategorier och algoritmer för att justera priserna baserat på efterfrågan och tillgången på säten, kan flygbolagen försöka optimera sina intäkter och maximera lönsamheten.

Konkurrens på marknaden

Konkurrensen på marknaden är också en faktor som påverkar biljettpriserna. Om det finns flera flygbolag som erbjuder flygningar till samma destination, kommer priserna att vara mer konkurrenskraftiga. Flygbolagen måste sätta priserna så att de fortfarande kan konkurrera med andra flygbolag samtidigt som de behåller lönsamheten. Detta kan ibland leda till att biljettpriserna sänks för att locka kunder från konkurrenterna. Däremot, om det bara finns ett eller två flygbolag som erbjuder flygningar till en destination, har de mer frihet att sätta högre priser eftersom det inte finns någon konkurrens som påverkar priset. Det är därför en flygbiljett mellan Stockholm och Luleå kostar mer än att flyga Stockholm till Spanien…

Flygbolagets kostnader

Det är viktigt att notera att biljettpriset inte bara påverkas av yttre faktorer och kunderna. Flygbolagens egna kostnader har också en stor inverkan på biljettpriset. Flygbolaget måste såklart täcka sina egna kostnader för bränsle, flygplan, besättning, markunderhåll och andra utgifter. Om en flygning är dyr att operera, kommer biljettpriset att vara högre för att täcka dessa kostnader.

Slutord

Som du kan se är det många faktorer som påverkar priset på en flygbiljett. Tidpunkten för bokningen, efterfrågan och tillgången på flygningar, konkurrensen på marknaden och flygbolagets egna kostnader är alla faktorer som flygbolagen måste ta hänsyn till när de sätter priserna. Om du vill spara pengar på flygbiljetter är det alltid bäst att boka i förväg och leta efter erbjudanden. Att vara flexibel med dina resedatum och destinationer kan också hjälpa dig att hitta de bästa priserna.

Men framförallt, låt oss hjälpa dig, vi kan det här!