Konferens

Att åka på en konferensresa handlar om att ha en gemensam sammankomst där man träffas och reser tillsammans och har diskussioner och håller föredrag eller liknande.

Utöver detta gör man gemensamma aktiviteter och detta stärker sammanhållningen och företagskulturen.